Tegevusalad
 
« teede ja platside ehitus - kaevetööd, freesimine, liiv-, killustikaluse ehitus, ääre- ja sillutuskivide paigaldus ning asfalteerimine.
« teeehitusmaterjalide müük ja transport - (liiv, kruus, killustik)
« teedeehituslikud konsultatsioonid - Pakume parimat teedealast konsultatsiooni. Aitame valida Teil optimaalseima lahenduse, koostame nii teetööde kirjelduse kui ka eelarve, aitame koostada töövõtulepingu. Valminud ehitise kvaliteedi hindamine ja parendusmeetmete väljapakkumine. Garantii ülevaatuste korraldamine.
« omanikujärelevalve teenus- Tööde vastavuse kontrollimine õigusaktidele, lepingule ja projektile. Kasutavate materjalide vastavuse kontroll. Ehitusdokumentatsiooni kontroll
« projektijuhtimise teenus
« aedadeehitus - puit, võrk, varb, paneel
« haljastustööd
 
 
 
Asfalten OÜ | Telefon: +372 52 815 77 | Mail: info@asfalten.ee
~